Arduino

El màxim exponent de l’aprenentatge pràctic en el camp de la Tecnologia

A qui va adreçat?

Alumnes a partir de 1r d’ESO.

Com es treballa?

Individualment o en parelles, els alumnes disposen d’un kit educatiu amb el qual realitzen diferents circuits elèctrics que es connecten i interaccionen amb la plataforma microprogramable tipus Arduino.

Objectius

El principal objectiu de treballar amb Arduino és facilitar l’aprenentatge de l’alumne de conceptes relacionats amb la tecnologia, en concret l’electricitat, l’electrònica i la programació, a través de l’experimentació.

Coneix més sobre Arduino

Gràcies a Arduino s’aconsegueix que els alumnes puguin aprendre i descobreixin com funciona la tecnologia que ens envolta d’una manera molt pràctica i divertida. Aprenen a com es pot interactuar mitjançant una plataforma microprogramable realitzant diferents experiments i programar el seu comportament gràcies a l’Arduino. Aquesta programació es pot fer mitjançant l’entorn de programació gràfica Scratch o bé l’entorn de programació textual propi d’Arduino. Així doncs, els alumnes podran programar el comportament dels LEDs, brunzidors i motors segons la informació que indiquin els sensors que s’hagin introduit, els quals poden ser sensors de temperatura, humitat, il·luminació, polsadors i el mòbil!

T'interessaria introduir Arduino al teu centre?

Et permetrà dur a terme una infinitat de projectes.

Vull aprendre Arduino!