ArduRobot

Per als més experts!

A qui va adreçat?

Alumnes a partir de 3r d’ESO.

Com es treballa?

En forma d’equip, els alumnes aprenen a implementar senzills circuits elèctrics i a programar una plataforma microprogramable tipus Open Hardware.

Objectius

Aprendre tecnologia d’una forma aplicada mitjançant la construcció i programació d’un robot imprès en 3D utilitzant tecnologia Open Hardware per a què els alumnes aprenguin el funcionament de diferents sensors i actuadors, així com la seva connexió i control amb un sistema microprogramable.

Coneix més a fons ArduRobot

Aquesta activitat combina diferents tecnologies: la impressió 3D i els anomenats Open Hardware i Open Software basats en la tecnologia Arduino®. La integració d’aquestes tecnologies permet el desenvolupament de robots que faciliten la introducció dels participants en l’electrònica, la programació textual i en el disseny i impressió 3D.

T'interessa introduir els ArduRobots al teu centre?

ArduRobot t’ajuda a inciar-te en l’enginyeria.
Sí, m'interessa!