Seguim amb la presentació dels cursos i, avui, en endinsem en el de Processing. Aquest és un llenguatge de programació textual multiplataforma basat en java, molt similar a Arduino. Aquest llenguatge de programació ha estat dissenyat per a la creació audiovisual i amb ell es poden crear imatges, animacions i interaccions. A més a més, la seva sintaxi, també basada en java, fa que sigui una eina ideal per a programadors poc experimentats i s’hagi utilitzat per ensenyar fonaments de programació dins d’un context visual i com a eina de producció professional per a projectes artístics, arquitectònics o de disseny.

En el curs de “Atrévete con Processing”, que podreu trobar en l’entorn d’aprenentatge de Dynamind, s’introduiran conceptes d’electrònica i tecnologia basics, es crearan senzills circuits electrònics i es podran aplicar en experiències i activitats concretes, la imaginació i la creativitats es veuran potenciades i s’assolirà un nivell més en l’àmbit de la programació , ja que aquet llenguatge va més enllà de la utilització de blocs. Pel que fa a la organització del curs i la seva estructura, aquesta és una mica diferent de la resta a causa de la seva complexitat i dels continguts que s’hi treballen; la primera part es destinada a un treball més teòrica passant cap a un final més pràctic i on es realitzen la majoria d’activitats. Aquestes, i com l’eina de programació, seran de tipus disseny i les linies i els colors pendran el protagonisme fins arribar a crear el nostre propi programa de dibuix.
Com la resta de cursos, no són necessaris cap tipus de requisits mínims a nivell de coneixements previs o de domini de la matèria, el curs és de caràcter inicial i adaptat a tots els públics, a partir de 12 anys, interessats en la temàtica.

Des de Dynamind, restem a la vostra disposició per  resoldre qualsevol dubte o atendre suggeriments. Poseu-vos amb nosaltres via e-mail a plataforma@dynamind.es i trobar-nos a Facebook com @dynamind.es i a Twitter amb @dynamindMD.

#BenvingutsaDynamind