Processing

Per a joves programadors

A qui va adreçat?

Alumnes a partir de 1r d’ESO

u

Com es treballa?

En equips reduïts o individualment els alumnes realitzen diferents programacions mitjançant codi processing (llenguatge tipus C bàsic) per tal de resoldre els reptes visuals plantejats.

Objectius

Potenciar l’interès per la programació bàsica (codi C). Introducció a la programació tipus codi a travès de l’experimentació y creació de programes.

 

Coneix més a fons Processing

Processing es un software flexible i un llenguatge per aprendre com codificar les arts visuals. Permet la creació de programes de manera visual, fins i tot utilitzant realitat virtual. Hi han milers d’estudiants, artistes, dissenyadors, investigadors i aficionats que utilitzen processing per l’aprenentatge i la creació de prototips.

T'interessaria introduir Processing al teu centre?

És perfecte per aprendre de manera divertida.

Sí, estic interessat!